แนะนำการใช้งาน

- แนะนำใช้ Google Chome (Web Browser) ในการใช้งานระบบ
- มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับระบบติดต่อ
  สำนักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา โทร 034-388-555 ต่อ 2101-2103

ดาวน์โหลด

- คู่มือการใช้งานระบบ
- Google Chome (Web Browser) - ฟอนต์ TH Sarabun New
LOGIN
กรอก Uaername และ Password เพื่อเข้าระบบ