เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ขั้นตอนรับ QR-CODE เข้าร่วมพิธี
  • 1. ตรวจสอบรายชื่อ
  • 2. กด พิมพ์ หรือ Capture QR-CODE เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • * เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สัญชาติไทย) เท่านั้น จะต้องทำระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อรับ QR-CODE -> คลิก
  • ***ระบบจะเปิดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีและลงทะเบียนรับ QR CODE ถึง 5 มกราคม 2566 เวลา 23.00 น. เท่านั้น